نحوه استفاده از بلیط خریداری شده : پس از خرید بلیط ، کد سفارش بلیط برای شما نمایش داده شده و پیامک خواهد شد
در هنگام مراجعه به مجتمع و ارائه کد خرید، بلیط شما صادر خواهد شد.

کنسل کردن بلیط : شما میتوانید بلیط خریداری شده را قبل از شروع سانس با رفتن صفحه ، بلیط های خریداری شده و انتخاب دکمه ( کنسل کردن بلیط ) بلیط خریداری شده رو ، کنسل نمایید.

کیف پول : با شارژ کردن کیف پول و یا بلیط های کنسل شده ، میتوانید از کیف پول خود برای خرید بلیط استفاده نمایید.


هیچ بلیطی یافت نشد!
عنوان بلیطقیمت بلیطخریدخرید بلیط