نحوه استفاده از بلیط خریداری شده : پس از خرید بلیط ، کد سفارش بلیط برای شما نمایش داده شده و پیامک خواهد شد
در هنگام مراجعه به مجتمع و ارائه کد خرید، بلیط شما صادر خواهد شد.

کنسل کردن بلیط : شما میتوانید بلیط خریداری شده را قبل از شروع سانس با رفتن صفحه ، بلیط های خریداری شده و انتخاب دکمه ( کنسل کردن بلیط ) بلیط خریداری شده رو ، کنسل نمایید.

کیف پول : با شارژ کردن کیف پول و یا بلیط های کنسل شده ، میتوانید از کیف پول خود برای خرید بلیط استفاده نمایید.عنوان بلیطقیمت بلیطزمان / تاریختعدادخرید
چهارشنبه 29 آبان | 16:00 الی 18:15 | سانس آقایان | 30 درصد تخفیف 27,000 تومان 19,000 تومان 26 مرداد
خرید بلیط
پنجشنبه 30آبان | 20:30 الی 22:30 | سانس آقایان | 30 درصد تخفیف 32,000 تومان 22,000 تومان
خرید بلیط